Renovace kol kompaktorů

Zuby kompaktorů renovujeme přivařením karbidových pásků na stávající zuby. Karbidové pásky přivaříme přímo na nové či mírně opotřebené zuby. Pokud jsou zuby již opotřebené více, dostavíme je na původní výšku otěruvzdornou ocelí, kterou dodatečně ochráníme karbidovými pásky, takže i původně již zcela nepoužitelné zuby renovujeme aby plnily znovu svou funkci, čímž několikanásobně prodloužíme jejich životnost.